"Секстинг" серед дітей (створення, отримання та обмін інтимними зображеннями / відеозаписами про себе за допомогою мобільних технологій) не пов'язаний із "дитячою порнографією" у разі призначення для виключно особистого використання. Дітей, яких примусили до такої поведінки, слід вважати постраждалими і надавати їм відповідну підтримку, а не піддавати кримінальному переслідуванню.

Це один із ключових висновків Лансаротського Комітету Ради Європи, органу, відповідального за моніторинг виконання Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Така точка зору стосовно створення дітьми та обміну інтимних фото/відео спрямовує держави щодо того, як вирішити проблеми, викликані відносно новим явищем "секстинг", що поширюється в Європі останніми роками. У 2018 році одне з чотирьох сексуалізованих дитячих зображень були "згенеровані" самими дітьми, а вік дітей, які беруть у цьому участь, постійно зменшується.

Хоча Лансаротський Комітет не схвалює практику «секстингу», він прагне забезпечити першочерговість найкращих інтересів дитини і вважає, що:

  1. поведінка дітей (створення, обмін, отримання та зберігання зображень) не означає "виготовлення, володіння, пропонування чи надання у розпорядження, розповсюдження чи передачу, придбання чи свідоме отримання доступу до дитячої порнографії", коли призначенням є виключно власне приватне користування;
  2. коли сексуалізовані зображення / відеозаписи дитини створені дуже маленькими дітьми або дітьми, які перебувають у особливо вразливих ситуаціях, цим дітям слід надавати підтримку як потерпілим, а не піддавати кримінальному переслідуванню, оскільки таких дітей слід вважати жертвами маніпуляцій чи примусу;
  3. коли діти свідомо поширюють зображення та відео сексуального характеру, які мали залишатись приватними, їх слід притягнути до кримінальної відповідальності за умисну поведінку, пов’язану з «дитячою порнографією», лише в крайньому випадку, і надавати перевагу слід більш доцільним методам корекції шкідливої поведінки (наприклад, виховні заходи, терапевтична допомога).

У 2018 році Фонд нагляду за Інтернетом попередив про зростання сексуальних зображень, створених дітьми у віці від 11 до 15 років, після того, як було виявлено та вилучено "рекордні кількості" вмісту сексуального насильства над дітьми в тому році. Європол також вказує на те, що "матеріал, який спочатку поширювався з невинними намірами, часто знаходить шлях до "колекціонерів", які часто починають експлуатувати жертву, зокрема шляхом шантажу".

 

Джерело