Дослідження «Обізнаність та ставлення вчительської спільноти і батьків до комплексної сексуальної освіти» проведено у грудні 2019 – червні 2020 року Аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти та науки України. Матеріали, висновки та рекомендації, викладені в даній публікації, відображають погляди авторок і не обов’язково є відображенням офіційної позиції UNFPA.

Авторські права на дане дослідження належать UNFPA Україна.

Міфи та страхи навколо сексуальної освіти часто базуються на хибному твердженні про те, що чим раніше та чим більше ми розповідаємо дітям про людську сексуальність, тим гірше це впливає на їхню поведінку та здоров’я. Однак раніше проведені дослідження показують, що це далеко не так. У 2008 та 2016 роках на замовлення ЮНЕСКО дослідники зробили огляд досліджень щодо впливу сексуальної освіти на сексуальну поведінку та здоров’я, а також на рівень знань щодо сексуальності та здоров’я. Проведені раніше дослідження показують, що шкільні програми з сексуальної освіти дозволяють отримати такі результати: відтермінування початку статевого життя, зниження частоти статевих контактів, зменшення кількості сексуальних партнерів/ок, зменшення ризикованої поведінки, збільшення використання засобів контрацепції та презервативів зокрема.

Завдання дослідження:

 1. Оцінити частку батьків та вчителів/ок, які підтримують комплексну сексуальну освіту (КСО) в формальній та неформальній освіті.
 2. Виявити готовність вчителів/ок впроваджувати та запускати КСО у школах. Визначити, у якій ролі та в якій мірі вчителі/ки підтримують КСО у школах. Визначити, як вчителі/ки оцінюють свою здатність спілкуватися з учнівством на чутливі теми та який рівень їхніх знань та навичок, пов’язаних із КСО.
 3. Оцінити готовність батьків підтримувати КСО для своїх дітей, вміння спілкуватися зі своїми дітьми на чутливі/інтимні теми.
 4. З’ясувати, що потрібно батькам та вчителям/кам, щоб вони могли взяти на себе провідні ролі у КСО. Результати цього дослідження будуть корисними для прийняття доказових рішень при розвитку комплексної сексуальної освіти в Україні у межах проведення реформи Нової української школи, при розробці й оновленні навчальних програм для середньої освіти, покращенні процесу підготовки майбутніх вчителів/ок та підвищенні їхньої кваліфікації, при роботі з батьками щодо збільшення їхньої участі в освіті дітей, а також для розвитку освіти для дорослих.

Короткі результати дослідження:

 • більшість батьків та вчителів/ок позитивно ставляться до неформальної комплексної сексуальної освіти в родині та на позашкільних заходах;
 • формальна комплексна сексуальна освіта (у школах) має підтримку більшості;
 • вчителі/ки переважно позитивно оцінюють свою готовність до реалізації сексуальної освіти в школах, проте об’єктивні показники свідчать про протилежну ситуацію;
 • ситуація щодо готовності батьків до реалізації сексуальної освіти для своїх дітей схожа з тією, що й серед вчителів/ок;
 • майже половина батьків (44%) та вчителів/ок (43%) переконані, що не мають жодних бар’єрів при обговоренні з дітьми питань про людську сексуальність;
 • щоби батьки могли взяти на себе одну з провідних ролей у сексуальній осві-ті для власної дитини, вони потребують навчання для себе, консультацій від спеціалістів/ок, інформаційних матеріалів;
 • вчителі/ки, які хотіли би долучатися до сексуальної освіти для учнівства, мають запити щодо власної підготовки, супровідних матеріалів та підтримки з боку Міністерства й інших учасників/ць освітнього процесу.

 

Завантажити повний звіт про результати дослідження.

Завантажити інфографіку за результатами дослідження.

 

Джерело