Автори статті:

  • Тетяна Цюман, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;
  • Олена Нагула, експерт Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд “Благополуччя дітей”», практикуючий психолог, кандидат психологічних наук.

У статті авторки розглянули наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців щодо таких понять, як безпека, психологічна безпека, культура безпеки й підходи до їх вивчення, а також теоретично обґрунтували пси-хологічну формулу безпеки та її складові, засновані на базових механізмах функціонування психіки людини.

Психологічна формула безпеки особистості — універсальне правило тлумачення психологічного змісту поняття безпеки особистості, яке включає усталені соціальні традиції захисту (культура безпеки), оптимальні умови життєдіяльності, за яких людина не відчуває дискомфорту, напруження (фізичний, психологічний і соціальний комфорт) та здатність оцінити загрози й власну вразливість перед небезпеками (аналіз ризиків).

Безпека особистості Культура безпеки Комфорт фізичнийпсихологічнийсоціальний1

 

Читати статтю повністю

 

Джерело: № 35 (1) (2021): Педагогічна освіта:теорія і практика. Психологія. Педагогіка.