Навчально-методичні матеріали "Медико-соціальна допомога дітям, які зазнали насильства в сім'ї: програма циклу тематичного вдосконалення лікарів" присвячено аналізу сучасного стану нормативно-правової бази стосовно надання медико-соціальної допомоги дорослим та дітям, які потерпають від насильства; загальним питанням віктимології; психологічним аспектам процесу віктимізації жертв насильства в сім'ї (у тому числі дітей); розкриттю алгоритму дій медичних працівниківу випадках виявлення факту насильства над дітьми; індикаторам здійснення насильства над дитиною тощо.

 

Завантажити матеріали