Buduyemo maybutnie razomНавчально-методичний посібник із Програмою профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді «Будуємо майбутнє разом» стане у пригоді, насамперед, психологам, соціальним педагогам, соціальним працівникам, фахівцям із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших соціальних закладів, освітянам, представникам громадських організацій, які працюють із різними категоріями підлітків та молодих людей від 14 до 18 років. Окрім того, посібник може бути використаний працівниками органів пробації та поліції у роботі з підлітками та молоддю, які перебувають у конфлікті із законом.

Чотири тренінгові модулі Програми спрямовані на формування належного рівня усвідомленості підлітками, молодими людьми власної ціннісної сфери, розуміння та прийняття цінностей іншої людини, почуття відповідальності за власне життя, а також на оптимізацію процесу постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їх досягнення, підвищення рівня вмотивованості до позитивних змін, розвиток активної життєвої позиції.

Модуль 1. Права та обов’язки

Мета: формування необхідних знань, умінь та навичок для свідомого вибору підлітками і молодими людьми –учасниками занять –правослухняної моделі поведінки.

Модуль 2. Сприйняття різноманітності –основа толерантності

Мета: розкриття особистісного потенціалу учасників групи, відпрацювання навичок успішного спілкування, усвідомлення поняття гендерної рівності, формування уявлень щодо толерантності до себе та до оточуючих.

Модуль 3. Побудова позитивної життєвої перспективи

Мета: розкриття особистісного потенціалу учасників групи, формування уявлень щодо самопізнання, формування позитивного ставлення до себе, розвиток необхідних навичок для ефективної реалізації себе у житті, відпрацювання навичок ухвалення рішень, постановки цілей та побудови перспективних планів, визначення наявних та необхідних ресурсів для здійснення запланованих дій та подолання труднощів на шляху до поставлених цілей.

Модуль 4. Лідерство та активна життєва позиція

Мета: розкриття особистісного потенціалу учасників групи, формування уявлень про лідерство, усвідомлення і прояв своїх сильних сторін, розвиток здатності до цілепокладання, групової взаємодії, виконання лідерських ролей; сприяння розумінню лідерства як складника життєвого самовизначення особистості.

 

Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у навчальних закладах (протокол № 2 від 29.06.2016).

 

Завантажити посібник

 

Джерело