Видання містить аналіз української нормативно-правової бази щодо можливості використання «зелених кімнат» під час допиту дитини-свідка/потерпілої від сексуального насильства. У книзі представлено міжнародні стандарти допиту дітей-свідків/потерпілих від сексуального насильства, а також аналіз національного законодавства, в тому числі з можливостями, які дає новий Кримінально-процесуальний кодекс України.

«Зелені кімнати»: нормативно-правове забезпечення функціонування / К.Б. Левченко, М.В. Євсюкова; за заг. ред. О.М. Бандурки та К.Б. Левченко.

 

Завантажити видання