Офіс Ради Європи видав «Методичні рекомендації щодо опитування дітей у межах розслідування», що містять практичний інструментарій із врахуванням найкращих міжнародних та національних практик у сфері захисту та безпеки дитини, яка стала свідком у кримінальному провадженні, а саме стандарти правосуддя, дружнього до дитини.

CoE method recom contentМетодичні рекомендації з огляду на специфіку дитячої психології / розвитку дитини та її психологічні особливості:

  • спрямовані на покращення координації дій з моменту першого контакту дитини з правоохоронними органами на місці події і до проведення опитування, зменшуючи ризик повторних запитань;

  • представляють ефективні методи запобігання повторних опитувань;

  • пропонують цільові методи для підвищення якості доказів;

  • окреслюють відповідні ролі та координацію дій слідчого і психолога під час слідчого опитування;

  • запобігають виникненню конфлікту інтересів, захищаючи справу від необґрунтованих звинувачень в наданні настанов для свідків.

 Для фахівців, які проводять опитування:

  • подані рекомендації щодо правильної інтерпретації невербальної мови тіла дитини в цілому, щоб уникнути поширених помилок, наприклад, помилкового тлумачення обмеженого емоційного вираження як недостовірності розкритої інформації;

  • описані рекомендації по спілкуванню з дітьми з розладами нервово-психічного розвитку, в тому числі з дітьми з розладами аутичного спектру, дітьми з синдромом порушення активності та уваги та іншими людьми особливими комунікативними потребами;

  • надані поради щодо використання допоміжних засобів / реквізиту для опитування.

Матеріали розроблені в межах проекту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні», який спрямований на гармонізацію національних процедур у відповідності до міжнародних стандартів та практик.

 

Завантажити публікацію.

Джерело: офіс Ради Європи в Україні.